Casa  /   Símbol

Un MASCARÓ és segons el Diccionari de la Reial Acadèmia de la Llengua Espanyola una “cara disforme o fantàstica que s’usa com a adorn en certes obres d’arquitectura”.

El MASCARÓ és doncs un ornament arquitectònic decoratiu que s’ha fet servir al llarg de la història però que principalment està relacionat amb el període neoclàssic. Només cal passejar per les nostres ciutats per descobrir molts d’ells embellint els edificis i acompanyant la nostra vida cotidiana. Coronant generalment les llindes o decorant fonts, confereix a l’arquitectura en general un tret d’humanitat, bé com a adorn embellidor o bé com exclamació de força. En qualsevol cas la paret s’humanitza.

L’elecció del nostre símbol es va realitzar buscant la idea d’un ésser mític i fantàstic, mig home i mig lleó. D’una banda el Lleó ens suggereix la força, la sobirania i la bellesa i, de l’altra, l’Home la intel·ligència i la sensibilitat.

El nostre MASCARÓ simbolitza l’energia aplicada a la creació.

El MASCARÓ original és obra de Lluís Hortalà, escultor nascut a Olot (Girona).